Sanasto

Sanasto

Japania osaamattoman harjoitteluun liittyvä suppea sanasto lähinnä tätä nettisivustoa koskien. En ota tässä kantaa siihen millä kanji:lla termit kirjoitetaan, vain ääntämisen tavallisimpiin muotoihin. Pahoittelen mahdollisia/todennäköisiä virheitä esimerkiksi vokaalin pidennyksissä.

Kaikkia asetermejä ei ole tuplattu tähän listaan, niitä on ningussa.

|

Vocabulary

Short vocabulary concerning training and these web pages by a person who doesn’t know the language. Here I’m not concerned about the different kanji used to write the words, but with the usual pronounciations. My apologies for possible/probable errors for example in long vowels.

All weapon terms haven’t been doubled here, some of those are in ningu.

– Jukka Nummenranta, shidôshi, dôjô-chô

– – – –

aite: harjoittelupari | practice partner [=> uke, tori]

battôjutsu: miekan vetämisen taito (myöhemmin iaijutsu ja edelleen iaidô) | technique for sword-drawing (later iaijutsu and even after that iaidô)

: sauva | a staff [=> rokushakubô]

bokken / bokutô: puumiekka (periaatteessa ken on suora miekka ja kaareva, mutta bokken:ia käytetään yleisnimikkeenä) | wooden sword (basically ken is a sword sword and curved one, but bokken is used quite universally)

bôjutsu: sauvankäyttötaito | technique for using a staff

budô: sotilaallinen tie | martial way

budôka: budô:n harjoittaja | budô practitioner

bujin: taistelija | warrior

bujin: sotilaallinen jumaluus | martial god

Bujinkan: soturijumalan paikka | place for the martial god

bujutsu: taistelutekniikka | martial technique

bugei: taistelutaito; sotataito | martial skill

bugeisha: taistelutaidon harjoittaja; sotataidon harjoittaja | martial skill practitioner

buki: taisteluväline (ase) | martial tool (weapon)

bukijutsu: asetekniikka | weapon technique

bunbu ryôdô: siviili- ja sotataitojen yhteinen tie | academic and martial  are both of the way

bushi: soturi (nimike, jota ns. samurai-luokka käytti itsestään) | warrior (title that the samurai class used of themselves)

chi: maa | earth

chôtô: pitkä miekka (nagamaki, naginata,…) | long sword (nagamaki, naginata,…)

daishihan: suuri shihan (Bujinkan-titteli) | great shihan (Bujinkan title)

daishô: pitkä-lyhyt (katana ja wakizashi -miekkapari myöhemmästä samurai-historiasta) | long-short (paired katana and wakizashi from later samurai times)

daitô: pitkä miekka (tachi tai katana) | long sword (tachi or katana)

dakentaijutsu: iskevän nyrkin vartalotaidot | striking fist body technique

dan: aste (yl. mustan vyön aste) | step (generally a black belt grade)

densho: välitysdokumentti (esim. jonkun tyylisuunnan tietoutta käsittävä kirjoituskäärö) | transmission document (for example a scroll containing knowledge of a certain style) [=> makimono]

dô / michi: tie; polku | road; way; path

dôjô: tien paikka; harjoittelusali | place of the way; training hall

dôjô-chô: dôjô:n päämies | head of a dôjô

fû / kaze: tuuli | wind

gaikokujin: ulkomaalainen ihminen (siis ei-japanilainen) | foreign person (meaning non-Japanese)

gaijin: ulkopuolinen ihminen (siis ei-japanilainen; loukkaavampi ilmaus kuin gaikokujin) | outsider (meaning non-Japanese in more insulting manner than gaikokujin)

Gikan-ryû: oikeuden huomioonottamisen perinne | Truth, Loyalty and Justice School

gokyû: 5.kyû | 5th kyû

godan: 5.dan | 5th dan

godan no shiken / godan shinsa / godan chosa: sakki-testi | sakki test

gusoku: haarniska (1500-luvulta alkaen) | suit of armor (from 16th century)

Gyokko-ryû: helmitiikerin perinne | pearl tiger tradition

Gyokushin-ryû: jalokivisydämen perinne | jewel heart tradition

hachidan: 8.dan | 8th dan

hachikyû: 8.kyû | 8th kyû

hadome: keihään väistintanko | a metal rod at right angles to spear shaft below the blade for blocking

hanbô: puolisauva (puolet rokushakubô:n pituudesta) | half staff (half of the length of rokushakubô)

happô biken: kahdeksan suunnan salainen miekka; rajoittamattomat menetelmät käyttää kätkettyjä aseita; taistelun kokonaisuus | eight-directional secret sword; unlimited methods to use hidden weapons; the totality of battle

henka: variaatio | variation

hidari: vasen | left

himotsukeana: reikä narun kiinnittämistä varten | a hole to connect a cord

hiragana: foneettinen kirjaimisto | fonetic lettering

hitsu / hitsu ana / ryôhitsu: 1-2 reikää tsuba:ssa, joista apuveitsi/apuveitset asetetaan saya:n taskuihin | 1 or 2 holes in tsuba through which utility knife or knives are pushed into pockets on saya

hojôjutsu: narulla sitomisen tekniikka | technique for tying up with rope

iaidô: tie yksilön harmoniaan yhteisön kanssa (miekan vetämisen tie) | way to a person’s harmony with the society (way of sword-drawing)

iaijutsu: tekniikka yksilön harmoniaan yhteisön kanssa (miekan vetämisen taito) | technique to a person’s harmony with the society (technique of sword-drawing)

ikkyû; ichikyû: 1.kyû | 1st kyû

ishizuki: seiväsaseen toisessa päässä oleva metallinuppi | metal knob on the other end of an polearm

jika tabi / chika tabi: ns. ulkotabit, kumipohjaiset työmiehen tabi:t | rubber-soled workman’s tabi

jin: ihminen | human

: keppi | a stick [=> yonshakubô]

: 10 shaku | 10 shaku

jûdan: 10.dan | tenth dan

jûdan chi-i happô biken / jûdan chigyô happô biken / jûichidan: 11.dan | 11th dan

jûdan fû-i happô biken / jûdan fûgyô happô biken / jûyondan: 14.dan | 14th dan

jûdan ka-i happô biken / jûdan kagyô happô biken / jûsandan: 13.dan | 13th dan

jûdan kû-i happô biken / jûdan kûgyô happô biken / jûgodan: 15.dan | 15th dan

jûdan sui-i happô biken / jûdan suigyô happô biken / jûnidan: 12.dan | 12th dan

jûtaijutsu: pehmeä vartalotaito | soft body technique

jutsu: tekniikka; taito | technique; skill

ka / hi: tuli | fire

kaiten: pyörähdys; kierähtäminen | a roll; rolling

kakushi buki: kätketty ase | hidden weapon

kamae: asenne; asento | a stance; attitude

kami / shin: jumala; jumaluus; henki | god; spirit

kamidana: henkihylly (perinteisellä dôjô:lla oleva Shintô-alttari) | spirit shelf (Shintô altar on a traditional dôjô)

kanji: japanin kirjoittamiseen käytettävä kiinalainen kirjoitusmerkki | Chinese symbol used to write Japanese

kata: muoto (yl. liikesarja) | form (generally a sequence of movement)

katakana: foneettinen kirjaimisto | fonetic lettering

katana: yksiteräinen miekka (leikkuuterä ylöspäin vyöhön työnnettynä kannettava miekka) | a sword with single edge (sword carried cutting edge up shoved through a belt)

keikogi (gi): harjoittelupuku | training uniform

ken: nyrkki | a fist

ken: miekka | a sword

kenjutsu: miekkailutaito | sword technique

keri: potku | a kick

kiri: viiltää; leikata; tappaa | to cut; to kill

kodachi: lyhyt tachi (lyhyt miekka, jota kannetaan kuin tachi:a) | short tachi (short sword carried like a tachi)

kôhai: jälkeen aloittanut toveri; nuorempi oppilas | a comrade who has begun training later; younger student

kôhô: taakse | backwards

kojiri: saya:n umpinainen kärkihela | metal fitting closing the end of saya

komusô: vaeltava pappi | traveling priest

koppôjutsu: luumenetelmätaito | bone method technique

koryû: vanha tyylisuunta (perustettu ennen Tokugawa-kautta (1603-1867)) | old style (founded before the Tokugawa period (1603-1867))

kôshirae: miekan varustus | the fittings of a sword

kosshijutsu: luusormitaito | bone finger technique

Kotô-ryû: tiikerin maahanlyömisen perinne | tiger knocking down tradition

: ilma; tyhjä; paljas; tyhjyys | air; empty; emptiness

kudan: 9.dan | 9th dan

Kukishinden-ryû: yhdeksän demonijumalan välityksen perinne | nine demon god transmission tradition

kukyû: 9.kyû | 9th kyû

Kumogakure-ryû: usvan kätkemä perinne | mist-hidden tradition

kyû: luokka; aste (yl. mustaa vyötä edeltävät asteet) | grade (generally grades preceding black belt)

mae: eteen | forwards

makimono: (kirjoitus)käärö | a scroll [=> densho]

migi: oikea | right

mon: heraldinen tunnus | heraldic emblem

mukyû: ei kyû-arvoa (“10.kyû”) | no kyû rank (“10th kyû“)

mukyûsha: henkilö, jolla ei ole kyû-arvoa | person who doesn’t have a kyû rank

nagare: virtaus | flow

nakago: terän ruoto | tang of a blade

nakae: seiväsaseen varsi | pole arm’s shaft

nanadan: 7.dan | 7th dan

nanakyû: 7.kyû | 7th kyû

nidan: 2.dan | 2nd dan

nikyû: 2.kyû | 2nd kyû

ningu: sietämisen välineet (ninja-aseet) | enduring tools (ninja weapons)

ninja: sietävä henkilö | enduring person

ninjutsu: sietämisen tekniikka | enduring technique

ninpô: sietämisen oppi | enduring method

obi: vyö | belt

omote: ulkopuoli | outside

rokkyû; rokukyû: 6.kyû | 6th kyû

rokudan: 6.dan | 6th dan

rokushakubô: kuuden shaku:n mittainen sauva | a staff measuring six shaku

ryû: virtaus; (tyylisuunnan yhteydessä) perinne; koulu | flow; (relating to a style) a tradition

ryûha: perinne; tyylisuunta; koulukunta (koulun nimen perässä “ryû“, esim. Togakure ryû) | a tradition; a style (in a style name only “ryû” like Togakure-ryû)

sageo: miekan huotran kiinnitysnaru | sword scabbard tying cord

sakki: tappava aie | killing intention

sakki: aikeen havaitseminen | detecting intention

samurai: palveluksessa olija (alunperin Japanin hovia palvelleet sotilaat, jotka käyttivät itsestään nimeä “bushi“) | one who serves (originally soldiers serving Japanese court who called themselves “bushi“)

san-dan-maki: keihäässä kiedonta/päällys nakago:n matkalla | wrapping around spear’s shaft over nakago

sandan: 3.dan | 3rd dan

sankyû: 3.kyû | 3rd kyû

saya: huotra | a scabbard

seiza: polvi-istunta | sitting on knees

senpai: aiemmin aloittanut toveri; vanhempi oppilas | a comrade who has begun training earlier; older student

sensei: edellä elävä; aiemmin syntynyt (käytetään yleensä opettajasta) | (a person) living ahead (normally in reference to a teacher)

shaku: pituusmitta (38 cm kankaissa ja 30,3 cm muissa yhteyksissä – kyynärä?) | a measurement of length (38 cm in fabric and 30,3 cm in other uses)

shidôshi: bushi:n tien opettaja (“opettaja”; arvonimen voi saada 5.dan:ista alkaen) | teacher of the way of bushi (“teacher”; the title can be received from 5th dan onward)

shidôshi-ho: bushi:n tien apuopettaja (arvonimen voi saada 1.-4.dan:in arvossa) | assistant teacher of the way of bushi (the title can be received within 1st to 4th dan)

shihan: malliopettaja (“opettajien opettaja”; käytetään yleensä 10.dan:in arvon saaneista) | a model teacher (“teacher of teachers”; usually in reference of people 10th dan and up)

Shinden Fudô-ryû: jumalaisen välityksen järkähtämätön perinne divine transmission’s immovable tradition

shinobi rokugu: ninja:n kuusi välinettä | six tools of a ninja

shinogi: teräpinnan harjanne | ridgeline on a blade surface

shintô: jumaluuden tie (Japanin valtionuskonto) | tha way of god (Japanese state religion)

shodan: aloittelijan aste (1.asteen musta vyö) | beginning grade (1st degree black belt)

shôtô: lyhyt miekka (käytössä yleensä joko yleisterminä tai sitten tarkoitetaan wakizashi:a) | a short sword (usually universal term or meaning wakizashi)

sôke: talon päämies (tyylisuunnan päämies) | head of the house (head of a tradition)

sokuhô: sivulle | sideways

sori: terän kaarevuus | blade curvature

sui / mizu: vesi | water

tabi: sukka tai pehmeä kenkä, jossa isovarvas on erikseen (perinteinen japanilainen sandaaliin sopiva jalkinetyyppi, käytössä harjoitusjalkineina) | a sock or soft shoe with big toe separated (traditional footwear fitting a Japanese sandal, used in training)

tachi: suuri miekka (leikkuuterä alaspäin roikkumassa kannettava pitkä miekka) | a large sword (long sword carried hanging cutting edge downwards)

taihenjutsu: kehon muuttamisen taito | body changing technique

taijutsu: kehon taito | body technique

taikai: suuri kokous (alunperin seminaari jossa Hatsumi opettaa, sittemmin termi vapautuu) | large meeting (originally a seminar where Hatsumi is teaching, later the term is taken to free use)

taisabaki: vartaloväistö | body evasion

Takagi Yôshin-ryû: korkean puun ja pajun hengen perinne | high tree and willow spirit tradition

ten: taivas | heaven

Togakure-ryû: kätkevän oven perinne | hidden door tradition

tori: puolustautuva osapuoli | defending training partner [=> aite, uke]

tsuba: väistinrauta | sword guard (also used in knives and longer weapons)

tsuka: kahva | handle

uchi: lyödä; hyökätä | to strike; to attack

uke: vastaanotto; hyökkäävä osapuoli | receiving; attacking training partner [=> aite, tori]

ukemi: vartalon vastaanottaminen | receiving with the body

ura: sisäpuoli | inside

ushiro: taakse | backside

yamabushi: vuoristoaskeetikko | mountain ascetic

yari / sô: keihäs | a spear

yoko: sivulle | side

yondan: 4.dan | 4th dan

yonkyû: 4.kyû | 4th kyû

yonshakubô: neljän shaku:n mittainen sauva | a stick measuring four shaku

yoroi: haarniska (vanha tai yleistermi) | suit of armor (ancient one or general term)

yudansha: dan-arvon saanut henkilö | person of dan grade

yukyûsha: kyû-arvon saanut henkilö | person of kyû grade

yüshû shihan: tärkeä shihan (Bujinkan-titteli) | important shihan (Bujinkan title)

wakizashi: kylkipistin (lyhyt yksiteräinen miekka, jota kannettiin kuin katana:a) | sidestabber (short single-edged sword carried like a katana)

waza: tekniikka (osa kata:a tai lyhyt sellainen) | technique (part of a kata or a short kata)

zenpô: eteen | forwards

 


by